Dự án WELL và những thông tin cơ bản về dự án

  WELL là một nền tảng chăm sóc sức khỏe dựa trên mật mã hoàn toàn mới nhằm mục đích tạo ra một hệ thống có thể cho phép mọi người nhận trợ giúp y tế kịp thời bất kể họ ở đâu. Nó sử dụng blockchain,…