Sint ICO (Mã SIN): Tiền điện tử toàn cầu nhanh & Trao đổi Fiat?

SINT là điểm trao đổi tiền điện tử dựa trên blockchain cung cấp các giao dịch tức thời cho người dùng của họ. Nền tảng này sẽ hoạt động như một cổng để trao đổi liền mạch Fiat với tiền điện tử và ngược lại. Mục tiêu với SINT là cho phép luồng tài sản…

Chương trình quản lý quỹ mật mã HexCash

HexCash là một chương trình quản lý quỹ mật mã phân cấp hoàn toàn. Được xây dựng trên hệ thống Ethereum Blockchain: HexCash được xây dựng trên và được lưu trữ với hệ thống Ethereum Blockchain, một tiêu chuẩn công nghiệp trong tất cả các chương trình tài chính dựa…

Beyond Seen Screen  ICO nền tảng tạo video có nội dung tương tác

Beyond Seen Screen là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm mục đích tạo ra một khung nội dung video tương tác, nơi người dùng sẽ vượt ra ngoài việc xem thụ động. Nhờ công nghệ blockchain, Beyond Seen Screen sẽ cho phép người sáng tạo nội dung và nhà phân phối liên kết nội…

Nền tảng Global P2P Logistics toàn cầu Dafzo 

Dafzo là nền tảng Global P2P Logistics toàn cầu đầu tiên trên thế giới. Nền tảng này nhằm cung cấp giải pháp đầu cuối cho ngành hậu cần toàn cầu. Nền tảng này sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp hậu cần trên toàn cầu. Nó có một công nghệ…

Giải pháp chia sẻ toàn cầu SharePay & ShareToken

ShareRing là mã thông báo đáng tin cậy đầu tiên trên thế giới được sử dụng cho mục đích chia sẻ dịch vụ, theo những người sáng lập công ty. Mục đích của nền tảng này là cung cấp cho người dùng một nơi mà họ có thể trả tiền để chia…

Dự án AlphaMarket ICO

AlphaMarket là một nền tảng giao dịch mật mã, cho phép người mua và người bán từ khắp nơi trên thế giới tìm thấy nhau và thực hiện các giao dịch an toàn trong môi trường Blockchain. Vị trí miễn phí của hàng hóa, khả năng của các giao dịch đa…

1 34 35 36 37 38 40