Nền tảng xác minh danh tính và lưu trữ dữ liệu cá nhân Velix.ID

Velix.ID là một nền tảng dựa trên blockchain đa cấp, cung cấp xác minh danh tính và lưu trữ dữ liệu cá nhân và làm cho quá trình này đơn giản, an toàn và nhanh chóng.

Nền tảng Velix.ID là hướng người dùng. Bạn vượt qua xác minh đầy đủ một lần trên nền tảng và sau đó bạn chỉ nên xác nhận nó trong hệ thống bất cứ khi nào cần thiết. Chức năng này có sẵn do ID duy nhất giúp mọi người dùng trong hệ sinh thái khi họ lấp đầy dữ liệu cá nhân. Nó rất tiện lợi!

Đặc điểm:

  • Một nền tảng không dùng để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trung tâm, mà mục tiêu là để bảo vệ dữ liệu một cách an toàn khỏi các phạm vi dữ liệu hàng loạt.
  • Mỗi người dùng đăng kí trên Velix.ID sẽ nhận được dãy  8 số alpha ID.
  • Các giao dịch trên Velix.ID blockchain có thể được xem bởi tất cả mọi người. Việc xác nhận danh tính sẽ áp dụng trên từng giao dịch bất kì được tạo ra.

Cách Velix.ID hoạt động 

Tất cả các thao tác trên blockchain Velix.ID được thực hiện bằng cách gọi các hàm trên các hợp đồng thông minh. Các hợp đồng thông minh trên blockchain, còn được gọi là các hợp đồng tự thực hiện, là các mã máy tính có khả năng tự động thực thi các nghĩa vụ và các điều khoản của một thỏa thuận mà không yêu cầu điều khiển trung gian – cơ bản xuống hạng chương trình máy tính – một yêu cầu rất quan trọng để thiết lập bất kỳ loại khung tin cậy giữa các bên không tin tưởng lẫn nhau. Một hợp đồng thông minh Velix.ID về cơ bản là một tác nhân tự động sống trên mạng Velix.ID, có địa chỉ và số dư Velix.ID, và có thể gửi và nhận các giao dịch. Một hợp đồng được “kích hoạt” mỗi khi ai đó gửi một giao dịch đến nó, tại thời điểm nó chạy mã của nó, có lẽ sửa đổi trạng thái nội bộ của nó hoặc thậm chí gửi một số giao dịch, và sau đó tắt.

 Mã thông báo Velix.ID

Mã: VXD;

Loại mã thông báo : mã thông báo tiện ích;

Nền tảng: Ethereum blockchain;

Giá mã ICO: 1 VXD = 1 USD;

Tổng cung: 100 triệu VXD;

Softcap: 2,5 triệu USD

Hardcap: 23,8 triệu USD

Tìm thêm thông tin tại đây:        

WebSitе: https://www.velix.id/

ANN Thread:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2799783  

Whitepaper: https://www.velix.id/assets/Velix.ID%20White%20Paper.pdf    

Telegram: https://t.me/velixID

Facebook:  https://www.facebook.com/VXDID/  

Twitter: https://twitter.com/VelixId

Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094680

ETH: 0x65a5B7Ecd90044A9a325c2cD6cCe6D3241A3c2c6

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *