Nền tảng dịch vụ tài chính kỹ thuật số MPCX

MPCX là một nền tảng dịch vụ tài chính kỹ thuật số dựa trên blockchain. Mục tiêu lâu dàu của chúng tôi là tổng hợp tất cả các dịch vụ tài chính mật mã vào một khu vực nhất định. MPCX được thiết kế để phục vụ nhu cầu của tất cả các thực thể và từng cá nhân trong lĩnh vực quản lý tài sản kỹ thuật số, trao đổi tiền điện tử, giao dịch ngân hàng kỹ thuật số, nghiên cứu mã hóa, quảng bá ICO và cho vay mật mã.

Giải pháp mà dự MPCX mang đến

Giải pháp của chúng tôi sẽ dựa trên Ethereum Blockchain và có khả năng làm gián đoạn tình hình quản lý ngân hàng và tài sản hiện tại. Các giải pháp kỹ thuật số này sẽ giúp khách hàng có thể nhận xét được dịch vụ quản lý tài sản và mật mã chất lượng cao từ các phân đoạn đại chúng đến khối lượng lớn nhất.

Dưới đây là tất cả các công việc mà nền tảng này thực hiện:

  • Tích hợp hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật số để giảm chi phí và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thân thiện.
  • Thực hiện trao đổi tiền điện tử kỹ thuật số cho 100 tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường.
  • Crypto thanh toán, giao dịch và các giải pháp ngân hàng.
  • Áp dụng giải pháp lưu ký và ví tiền để cung cấp bảo mật an toàn cho quỹ của khách hàng.
  • Ba chỉ số đầu tư mã hóa, quỹ AI mã hóa, mã hóa ETN, ICO.
  • Giải pháp giao dịch MPCX sẽ cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào nền tảng sản phẩm, hệ thống phân phối, thiết bị đầu cuối giao dịch và báo cáo.
  • Một nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số sẽ cung cấp roboadvisory thông qua “Nhiệm vụ đầu tư thông minh kỹ thuật số” tái cân bằng danh mục đầu tư tự động, các chiến lược và báo cáo cho vay mật mã.
  • Nền tảng nghiên cứu và xúc tiến ICO của ICCX sẽ cung cấp quyền truy cập hai cấp vào ICO với phạm vi phủ sóng toàn ngành.
  • Nền tảng cho vay mật mã của MPCX bao gồm cả việc vay tiền và vay tiền với các khoản cho vay tiềm năng.

Cấu trúc bán XDMC

Mã thông báo là một quá trình mà theo đó tài sản thực hoặc kỹ thuật số và các quyền liên quan được đăng ký trên sổ cái của một blockchain cụ thể. Về mặt kỹ thuật, Token là đơn vị có giá trị đã đăng ký.

Giá trị mã XDMC đặc biệt của ICO bán trước  XDMC trên 1 ETH = 31 000. (Thẻ được phân bổ cho nhóm phải tuân theo thời gian bắt đầu ba năm. Mỗi sáu tháng khoảng 17% mã thông báo sẽ được phân bổ. sẽ không được cấp mã thông báo và các mã thông báo đó sẽ được dành riêng cho các thành viên mới).

Phần của XDMC Tokens từ sự kiện tạo mã thông báo sẽ không được phân phối trong tất cả các vòng ICO sẽ được phân bổ cho những người tham gia ICO và ICO trước trên cơ sở tỷ lệ sau mỗi vòng. Để tham gia phân bổ Mã thông báo, bạn chỉ cần giữ tất cả các Thẻ XDMC đã mua trong ICO.

Tìm thêm thông tin tại đây:        

WebSitе:  https://mpcx.co/

ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3443279  

Whitepaper:https://drive.google.com/file/d/1jZZA-EtZz0O02sOG8w-vcZdX93GtJXJ-/view    

Telegram:  https://t.me/joinchat/HKzpNxMFbX0HYo9-BScO6A

Facebook: https://www.facebook.com/MPCXPlatform  

Twitter:  https://twitter.com/MPCXPlatform

Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094680

ETH: 0x65a5B7Ecd90044A9a325c2cD6cCe6D3241A3c2c6

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *