Dự án International Auto Club

Xin chào mọi người sau đây tôi xin được giới thiệu đến các bạn một dự án có tên là International Auto Club. Các nhà đầu tư hiện tại và tương lại có thể tìm hiểu thông tin về dự án của chúng tôi ngay sau đây.

International Auto Club là gì?

International Auto Club (IAC) là một nền tảng tự động tập hợp các tính năng tốt nhất của hệ thống thanh toán, dịch vụ hoàn tiền và các chương trình hợp tác. Trên thực tế, công ty IAC đã vượt qua các giai đoạn khởi nghiệp, tăng trưởng và thành lập và bây giờ nó đã sẵn sàng cho giai đoạn mở rộng. Hôm nay nó là một trong những dịch vụ hoàn tiền lớn nhất ở Nga và các nước CIS với hệ thống thanh toán của riêng mình và một chương trình đối tác duy nhất.

Kết quả hình ảnh cho IAC ico review

Công nghệ blockchain sẽ cho phép nền tảng được đưa đến một cấp độ mới, để đáp ứng những thách thức mới và làm cho giải pháp hiện tại hiệu quả hơn. 

AutoUnit là một chứng chỉ blockchain để mua hàng hóa và dịch vụ được đặt trên nền tảng IAC và được cung cấp bởi các doanh nghiệp đối tác. Chứng nhận cung cấp tất cả các thỏa thuận chung giữa IAC và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo chỉ dẫn của người dùng.

Phân phối mã thông báo

Công ty có kế hoạch bán 70% mã thông báo. Phần còn lại sẽ được lan truyền giữa những người tham gia chiến dịch tiền thưởng, đội ngũ và cố vấn của dự án.

  • Giảm giá – 70%
  • Tiền thưởng – 15%
  • Đội – 10%
  • Cố vấn – 5%

Tiền thưởng là giá chiết khấu mà tại đó AutoToken có thể được mua. Sẽ có một khoản giảm giá riêng trên thẻ tại mỗi giai đoạn bán hàng. Hai loại giảm giá sẽ được sử dụng: giảm giá cho Đối tác của IAC và giảm giá cho phần còn lại của người mua.

Presale 25.01-18.03 20%

Giai đoạn 1 26.03-22.04 15%

Giai đoạn 2 30.04-27.05 10%

Giai đoạn 3 04.06-24.06 7%

Giai đoạn 4 02.07-22.07 3%

Phân phối tiền

Kết quả hình ảnh cho IAC ico review

Quỹ, được mua lại trong ICO sẽ được phân bổ theo cách sau:

● 58% số tiền sẽ được chi cho việc phát triển hệ thống thanh toán, bao gồm:

○ kết nối các công ty ngoại tuyến với hệ thống thanh toán;

○ triển khai các giải pháp thanh toán trong hệ thống AutoUnit;

○ mở ngân hàng của chúng tôi (NSCA);

○ mở chi nhánh của ngân hàng ở các nước khác;

○ thực hiện tùy chọn thanh toán bên trong hệ thống bằng bất kỳ tiền điện tử nào.

● 32% số tiền sẽ được chi cho tiếp thị. Điêu nay bao gồm:

○ phân tích thị trường, nghiên cứu truyền thông;

○ phát triển chiến lược tiếp thị cho việc mở rộng ra thị trường nước ngoài;

○ làm lại vị trí hiện tại và tất cả các công cụ tiếp thị, bao gồm cả trang web và hạ cánh;

○ tạo ra các công cụ tiếp thị mới;

○ tất cả ngân sách tiếp thị (internet, truyền hình, radio);

○ tư vấn, phí đại lý PR.

● 10% số tiền mua lại sẽ được chi cho phát triển công nghệ và hỗ trợ nền tảng này. Điêu nay bao gôm:

○ phát triển các tiểu dự án bằng các công nghệ hiện đại;

○ nhân viên mở rộng, tạo ra các đội công việc có tay nghề cao;

○ đào tạo thêm cho các chuyên gia, tham vấn kỹ thuật;

○ phát triển và hỗ trợ toàn bộ hệ thống và các tiểu dự án riêng dựa trên các công nghệ hiện đại khác nhau, bao gồm phân cụm, mở rộng quy mô, blockchain và các công nghệ khác;

○ mua phần cứng hiện đại, hiệu suất cao và chi phí liên quan đến bảo trì, hiện đại hóa và phục vụ;

○ thiết lập nơi làm việc (văn phòng, phần cứng và phần mềm văn phòng);

○ mua phần cứng hiện đại, hiệu suất cao và chi phí liên quan đến bảo trì, hiện đại hóa và phục vụ.

Thông tin thêm về dự án vui lòng truy cập:

WebSitе/ ANN Thread/ Whitepaper/Facebook/Telegram/Twitter

Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094680

ETH: 0x65a5B7Ecd90044A9a325c2cD6cCe6D3241A3c2c6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *