Dự án GRE

Xin chào tất cả các bạn! Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn một dự án có tên là GRE:

GRE là gì?

Global Risk Exchange (hoặc “GRE”) là một thị trường trao đổi rủi ro toàn cầu dựa trên blockchain, với mục đích giúp các cá nhân, công ty và tổ chức bảo vệ, trasfer và giao dịch rủi ro của họ. GRE hoàn toàn xây dựng lại các công cụ quản lý rủi ro truyền thống (bảo hiểm và các hợp đồng phái sinh) một cách phi tập trung, và sẽ trở thành hệ thống hoạt động cơ bản để hỗ trợ ngành bảo hiểm và phái sinh trong kỷ nguyên blockchain.

Giải pháp được cung cấp

Global Risk Exchange (GRE) là công ty cung cấp giải pháp blockchain cho các rủi ro giao dịch cho các cá nhân và tổ chức. Họ đang cung cấp các công cụ để quản lý rủi ro dựa trên công nghệ blockchain. Hợp đồng bảo hiểm rủi ro dựa trên hợp đồng thông minh và giao dịch diễn ra trên nền tảng. Thị trường sẽ được tạo ra cho các cá nhân và tổ chức, những người có thể bán rủi ro của mình cho những người mua sẵn sàng.

Ba loại thực thể có mặt trên nền tảng; bảo hiểm, bảo hiểm và thiết kế. Danh mục được bảo hiểm bao gồm những người trả phí bảo hiểm và bán các rủi ro trên thị trường. Loại thứ hai là công ty bảo hiểm sẵn sàng mua các rủi ro và chấp nhận phí bảo hiểm. Các nhà thiết kế hoặc nhà thiết kế hợp đồng là một trong những người đo lường rủi ro cá nhân và thiết kế các hợp đồng.

Thị trường trao đổi rủi ro sẽ được phân cấp và sự khôn ngoan của đám đông sẽ là thẩm phán về tương lai của nền tảng này. Công nghệ blockchain cung cấp hoàn toàn dân chủ hóa của ngành công nghiệp bảo hiểm và quản lý rủi ro của thiết kế hợp đồng là sự lựa chọn của đám đông.

Có nhiều lợi ích của nền tảng này, chẳng hạn như Tối đa hóa hiệu quả đơn hàng và loại bỏ thông tin bất đối xứng, đánh giá rủi ro dựa trên thị trường và định giá, Loại bỏ các bên thứ ba và trung gian. Quỹ GRE là một cơ quan độc lập giám sát sự phát triển kỹ thuật của nền tảng này. Mã thông báo RISK đang được sử dụng trên nền tảng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như cho các giao dịch và các khoản thanh toán.

Thông tin ICO

10 tỷ RISK Tokens được tạo ra cho dự án, trong đó 40% được dành riêng cho việc bán mã thông báo. Giao dịch bán thẻ hiện đang hoạt động trên nền tảng. Quỹ sẽ được sử dụng để phát triển và tiếp thị nền tảng này. Nhóm làm việc trên dự án có nhiều năm kinh nghiệm trong công nghệ blockchain và phát triển web.

Tìm thêm thông tin tại đây:        

WebSitе:   https://www.gref.io/

ANN Thread:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=3178591.0

Whitepaper:  https://www.gref.io/gre.whitepaper.en.pdf

Facebook:https://www.facebook.com/GRE-Foundation-2080066572230352/

Telegram:   https://t.me/GREF_EN

Twitter: https://twitter.com/GRE_RISK

Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094680

ETH: 0x65a5B7Ecd90044A9a325c2cD6cCe6D3241A3c2c6

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *